Toiminta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

1. Koulutus
järjestetään omana toimintana kevätkaudella kasvivärjayskurssi
- tuetaan jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaan liittyville kursseille, joita tulee tarjolle lähialueella

2. Matkat
- järjestetään opintomatka johonkin jäseniä kiinnostavaan kohteeseen
- tehdään yhteistyötä Osma ry:n ja Esihistoriamatkailuyhdistys Louhi ry:n kanssa

3. Esihistorian elävöittäminen
- hoidetaan  elävöittämisopastuksia tilausten pohjalta ja osallistutaan markkinointiin
- valmistetaan elävöittämisessä tarvittavia tuotteita

4. Markkinointi
- tehdään yhdistykselle uudet www-sivut ja pyritään linkittämään  ne yhteistyökumppaneiden sivuille
- esiinnytään rooleissa ja yhdistyksen paidoissa soveltuvissa tilaisuuksissa (Löylypäivät, kesäviikon tilaisuudet, talkoot mm.)
- kerrotaan aktiivisesti tapahtumista ja toiminnasta kaupungin tapahtumasivuilla ja tiedotetaan niistä paikallismedialle
- yhteistyössä Esihistoriamatkailuyhdistys Louhin kanssa tuotetaan postikortteja myytäväksi

5. Talohanke
- keväällä niitetään Kauklaistenjärveltä järviruokoa
- osallistutaan varhaismetallikautisen talon rakentamishankkeeseen  työpanoksella
- varaudutaan hankkeen toteutuessa mahdolliseen hallinnointiin

6. Muu perinnetyö
- osallistutaan muuhun paikallisen perinteen vaalimiseen liittyvään toimintaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.
- järjestetään yhdessä Lapin srk:n kanssa kesähartaus Sammallahdenmäellä

7. Kokoukset
- sääntömääräisten kokousten lisäksi kokoonnutaan tarpeen mukaan yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallitus voi muodostaa työryhmiä eri tarkoituksiin, jotka voivat kokoontua itsenäisesti.
- yhdistystä edustaa Sammallahdenmäen hoitokunnan kokouksissa Ulla Antola ja varalla Timo Aro.
- osallistutaan Lounais-Suomen esihistoriamatkailuyhdistys Louhi ry:n toimintaan, syyskokous Nautelankoskella 13.12.